Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ k problematice registrace k dani z přidané hodnoty

20.04.2019 08:20

Finanční správa dne 16.4.2019 na svých stránkách zveřejnila dodatečné informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/registrace-platce-danova-priznani/info-registrace-k-dph-dodatek1-9721